Số lit nước tiết kiệm đến
ngày hôm nay

1

hôm qua

19.367.660 Lit

Là doanh nghiệp khai thác nguồn nước sạch của thiên nhiên, Wash-Up ý thức được trách nhiệm trên từng giọt nước mà doanh nghiệp đang sử dụng. Wash-Up đồng hành cùng sự phát triển bền vững với tương lai, cổ vũ lối sống xanh với quan niệm bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và tiết kiệm nước sạch.

“Chúng ta chẳng bao giờ hiểu hết được giá trị của nguồn nước cho đến khi những cái giếng cạn khô”

Thomas Fuller

Dự án CSR: “Tích Luỹ Nước Sạch – Làm Giàu Sắc Xanh” được ấp ủ và phát động chính là sự đóng góp Wash-Up mong muốn dành cho thiên nhiên.

Chung tay góp phần tiết kiệm gần 1 triệu m3 nước sạch hàng năm so với việc rửa xe bằng nước thông thường.

Đối tác đồng hành cùng Wash-Up

Chỉ với 01 lần sử dụng, bạn đã tích luỹ đến 140 Lít nước sạch trên hành trình tiết kiệm 1 TRIỆU M3 NƯỚC cùng Wash-Up.

Wash-Up gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đóng góp của bạn!

Refund Reason

ĐƠN ỨNG TUYỂN KỸ THUẬT VIÊN